NOLIKUMS

 

Būsiet mīļi gaidīti populārās mūzikas jauno vokālistu konkursā “ZELTA BALSS -VASARA” , kas norisināsies 2022.gada 20.augustā, Ventspilī.

 

Vasaras konkurss nāk ar jauninājumiem, pievērsiet tiem uzmanību!

Konkurss visa vecuma solistiem un grupām.  Katrs saņem 1.,2.vai 3. pakāpes diplomu. 

 

Konkurss tiks filmēts ar profesionālu aparatūru un pārraidīts tiešraidē mūsu facebook lapā.

 

  1. Konkursa mērķis:

  • veicināt bērnu un jauniešu vokālo izaugsmi un radošumu:

  • popularizēt bērnu un jauniešu vokālo grupu izaugsmi;

  • veicināt Latvijā dzīvojošo cittautiešu integrāciju sabiedrībā;

  • popularizēt latviešu un ārzemju komponistu skaņdarbus.

 

   2. Konkursa laiks un vieta:

2022. gada 20. augustā, Ventspils bērnu pilsētiņā (Vasarnīcu iela/Lielais prospekts, Ventspils)

 

   3. Konkursa dalībnieki un vecuma grupas:

 

              Solisti:

5 līdz 8 gadi;

9 līdz 12 gadi;

13 līdz 19 gadi.

 

             Grupas (no 4 līdz 12 dalībniekiem vienā grupā) 

5 - 8 gadi;

9 - 12 gadi;

13 - 19 gadi.

Grupā drīkst būt 1 dalībnieks, kurš ir vecāks par vienu gadu, nekā attiecīgajā vecuma grupā noteikts.

 

   4. Konkursa dalībnieku uzdevumi:

Sagatavot 1 dziesmu (pop, rock, r&b, jazz) pēc brīvas izvēles;

Dziesma nedrīkst pārsniegt garumu 3.40min.;

Solistu fona dziedātāji var būt ierakstīti, bet nedrīkst dublēt melodiju. Grupu fonogrammās piebalsis nedrīkst būt ierakstītas.

  

 5. Vērtēšanas kritēriji un apbalvošana:

 Žūrija vērtē dalībniekus no 6 līdz 10 ballēm;

Visi dalībnieki saņem 1., 2. vai 3. pakāpes Laureātu diplomus un dāvaniņas;

Solisti un grupas no 5 - 8 gadi, visi bērni saņems 1.-3. vietu medaļas. 

Dalībnieki, kuri būs ieguvuši visaugstāko punktu summu, saņems 1., 2., 3. vietas kausus un dāvanas no atbalstītājiem. Tiks piešķirta viena  Grand prix balva labākajam konkursa solistam un viena Grand prix balva labākajai konkursa grupai.

 

   6. Žūrija  vērtē:

Dziesmu atbilstību vecumam, sarežģītība, oriģinalitāte;

Dziesmu tehniskais izpildījums;

Dziesmu skatuviskais izpildījums (horeogrāfija, tērpi, harizma utt.).

 

5. Pieteikšanās līdz 5.augustam. Pieteikuma anketa atrodama www.zeltabalss.lv

Uzmanību! Dalībnieku skaits konkursā ir ierobežots. Ja maksimālais dalībnieku skaits tiks sasniegts ātrāk par 5. augustu, pieteikšanās tiks slēgta.

 

6. Dziesmu fonogramma līdz 5.augustam jānosūta uz zeltabalss@gmail.com un konkursa dienā jāņem līdzi uz konkursu USB formātā vai CD jāņem līdzi.

 

   7. Dalības maksa konkursā:

Dalības maksa konkursā jāveic līdz 5. augustam:

Solistiem 45 EUR

Grupām 20 EUR par vienu dalībnieku;

Ja nepieciešams izrakstīt rēķinu, rakstiet uz zeltabalss@gmail.com

Pēc 1515. augusta, dalībnieka neierašanās gadījumā, organizatori neatmaksā konkursa dalības maksu.

 

 8. Konkursa video ieraksts. Ja vēlaties saņemt sava priekšnesuma video samontētu un apstrādātu,tad veicot papildus maksu 10eur, divu nedēļu laikā pēc konkursa jūs saņemsiet sava priekšnesuma video uz norādīto e-pasta adresi.

 

   9. Konkursa organizatori:

Producenti: Līva Bondare un Marta Ritova;

Dalībnieku reģistrācija un maksājumi: Līva Bondare mob. 26520807 , zeltabalss@gmail.com

Konkursa dalības maksa jāiemaksā līdz 5. augustam.

Konts dalības maksai:

biedrības “Mūzikas balsis ”

reģ.nr. 40008117608

LV94HABA0551047514066

Maksājuma mērķī obligāti janorāda solista vārds, uzvārds vai grupas nosaukums,  vecuma grupa, ar piebildi - dalības maksa par konkursu “Zelta balss” .

 

Ja maksājuma mērķis nebūs pareizi norādīts, konkursa organizatoriem ir tiesības atgriezt dalības maksu maksātājam.


 

Konkursa organizatoriem ir tiesības izmainīt nolikumā noteiktos konkursa noteikumus un prasības, kā arī veikt citas izmaiņas, par to paziņojot konkursa mājas lapā. 

 

Dalībnieki par konkursa norises kārtību un uzstāšanās laikiem tiks informēti elektroniski līdz 15.augustam.