top of page

NOLIKUMS

 

Būsiet mīļi gaidīti populārās mūzikas jauno vokālistu konkursā

 “ZELTA BALSS 2024” , kas norisināsies 2024.gada 13.aprīlī, Ādažos

 

 

1.    Konkursa mērķis:

 • veicināt bērnu un jauniešu vokālo izaugsmi un radošumu:

 • popularizēt bērnu un jauniešu vokālo grupu izaugsmi;

 • veicināt Latvijā dzīvojošo cittautiešu integrāciju sabiedrībā;

 • popularizēt latviešu un ārzemju komponistu skaņdarbus.

 

   2. Konkursa laiks un vieta:

2024. gada 13. aprīlī, Ādažu kultūras centrā, Gaujas iela 33A, Ādaži

 

  3. Konkursa dalībnieki un vecuma grupas:

 

              Solisti:

 • 4 līdz 6 gadi

 • 7 līdz 9 gadi

 • 10 līdz 12 gadi

 • 13 līdz 18 gadi

 Solistu precīzs sadalījums pa vecuma grupām tiks sadalīts pēc pieteikumu apkopošanas. 

             Grupas: 

 • 4 - 7 gadi

 • 8 - 10 gadi

 • 11 - 14 gadi

 • 15 - 18 gadi

 

 • Dalībnieku skaits grupā: no 4 līdz 12 dalībniekiem vienā grupā

 • Grupā 10% drīkst būt dalībnieki, kuri ir vecāki par vienu gadu, nekā attiecīgajā vecuma grupā noteikts.

 

 4. Konkursa dalībnieku uzdevumi:

Sagatavot 1 dziesmu (pop, rock, r&b, jazz) pēc brīvas izvēles;

Dziesma nedrīkst pārsniegt garumu 3.40min.;

Solistu fona dziedātāji var būt ierakstīti, bet nedrīkst dublēt melodiju. Grupu fonogrammās piebalsis nedrīkst būt ierakstītas.

  

 5. Vērtēšanas kritēriji un apbalvošana:

Žūrija vērtē dalībniekus no 6 līdz 10 ballēm;

Visi dalībnieki saņem 1., 2. vai 3. pakāpes Laureātu diplomus un dāvaniņas;

Dalībnieki, kuri būs ieguvuši visaugstāko punktu summu, saņems 1., 2., 3. vietas kausus un dāvanas no atbalstītājiem. Ja vairākiem dalībniekiem, kuri pretendē uz 1., 2. un 3.vietu ir vienāds punktu skaits, žūrija ir tiesīga izlemt, kuriem dalībniekiem piešķirt 1., 2., 3. vietu.

Tiks piešķirtas divas  Grand prix balvas! 

2023. gada Grand Prix ieguvēji šogad nevar pretendēt uz šo balvu.

 

 

6. Žūrija  vērtē:

Dziesmu atbilstību vecumam, sarežģītība, oriģinalitāte;

Dziesmu tehniskais izpildījums;

Dziesmu skatuviskais izpildījums (horeogrāfija, tērpi, harizma utt.);

Daudzbalsību grupām attiecīgajā vecuma grupā, pēc šādiem kritērijiem (šis kritērijs ir vēlams, bet nav obligāts):

 • 4-7g. unisons

 • 8-10g. divbalsība

 • 11-14g. trīsbalsība

 • 15-18g. trīsbalsība, četrbalsība

 

 

7. Pieteikšanās līdz 22.martam. Pieteikuma anketa atrodama www.zeltabalss.lv

Uzmanību!

 Dalībnieku skaits konkursā ir ierobežots. Ja maksimālais dalībnieku skaits tiks sasniegts ātrāk par 22.martu, pieteikšanās tiks slēgta.

 

Ja dalības maksa nebūs veikta un fonogramma netiks nosūtīta līdz 22.03, tad jūsu dalība konkursā tiks anulēta

 

8. Dziesmu fonogramma līdz 22.martam  jānosūta uz zeltabalss@gmail.com un konkursa dienā jāņem līdzi uz konkursu USB formātā.

 

9. Dalības maksa konkursā:

Solistiem 60eur;

Grupām 20eur par vienu dalībnieku;

 

Ja dalībnieks atsaka savu dalību pēc 2.aprīļa, organizatori neatmaksā konkursa dalības maksu.​​

Konkursa dalības maksa jāiemaksā līdz 22.martam.

E-pastā saņemsiet rēķinu, pēc kuram saņemšanas jāveic apmaksa.

Maksājuma mērķī obligāti jānorāda: rēķina numurs, solista vārds, uzvārds vai grupas nosaukums,  vecuma grupa

 

 

 

 

Rekvizīti konkursa organizatoram:

SIA Carbon Capital

Pils iela 4, Cēsis. LV-4101

reģ.nr. 40103457393

LV75HABA0551031465370

 

Ja maksājuma mērķis nebūs pareizi norādīts, konkursa organizatoriem ir tiesības atgriezt dalības maksu maksātājam.

10. Ētika un morāle:

Konkursa organizatoriem ir tiesības atteikt dalību konkursantam un pedagogam morālu un ētisku iemeslu dēļ!

11. Konkursa organizatori:

Producenti: Līva Bondare un Marta Cipe ( Ritova);

Dalībnieku reģistrācija un maksājumi: Marta Cipe  mob. 29866027 , zeltabalss@gmail.com


 

Konkursa organizatoriem ir tiesības izmainīt nolikumā noteiktos konkursa noteikumus un prasības, kā arī veikt citas izmaiņas, par to paziņojot konkursa mājas lapā. 

 

Dalībnieki par konkursa norises kārtību un uzstāšanās laikiem tiks informēti elektroniski līdz 2.aprīlim.

 

Informējam, ka pasākuma laikā notiks fotografēšana un filmēšana, un iegūtie attēli var tikt ievietoti Zelta Balss mājas lapā internetā  vai sociālajos tīklos Facebook un Instagram.

Piesakoties un apmeklējot konkursu, Jūs piekrītat ka:

• varat tikt fotografēts un filmēts;

• fotogrāfijas ar Jūsu un Jūsu bērna attēlu var tikt ievietotas Zelta Balss mājas lapā internetā  vai sociālajos tīklos Facebook un Instagram.

bottom of page